Pågående prosjekt

Nansensenteret leder eller deltar til enhver tid i rundt 100 forskningsprosjekt, se vår portefølje av pågående prosjekt.

Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Prosjekteier: Nansensenteret
Prosjektleder ved Nansensenteret: Victoria Miles
Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Prosjekteier: Universitetet i Tromsø
Prosjektleder ved Nansensenteret: Anton Korosov
Oppdragsgiver: Miljødirektoratet
Prosjekteier: Meteorologisk institutt
Prosjektleder ved Nansensenteret: Antonio Bonaduce
Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Prosjekteier: Nansensenteret
Prosjektleder ved Nansensenteret: Stein Sandven
Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Prosjekteier: The University Centre in Svalbard
Prosjektleder ved Nansensenteret: Hanne Sagen
Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Prosjekteier: Nansensenteret
Prosjektleder ved Nansensenteret: Hanne Sagen
Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Prosjekteier: Nansensenteret
Prosjektleder ved Nansensenteret: Pierre Rampal
Oppdragsgiver: Mercator Ocean International
Prosjekteier: Meteorologisk institutt
Prosjektleder ved Nansensenteret: Torill Hamre
Oppdragsgiver: Europakommisjonen
Prosjekteier: Finsk Meteorologisk Institutt
Prosjektleder ved Nansensenteret: Stein Sandven
Oppdragsgiver: NordForsk
Prosjekteier: Nansensenteret
Prosjektleder ved Nansensenteret: Einar Ólason
1 2 3 12