Pågående prosjekt

Nansensenteret leder eller deltar til enhver tid i rundt 100 forskningsprosjekt, se vår portefølje av pågående prosjekt.

Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Prosjekteier: Nansensenteret
Prosjektleder ved Nansensenteret: Hanne Sagen
Oppdragsgiver: Kunnskapsdepartementet via Bjerknessenteret
Prosjekteier: Nansensenteret
Prosjektleder ved Nansensenteret: Richard Davy
Oppdragsgiver: Danmarks Meteorologiske Institut
Prosjekteier: Nansensenteret
Prosjektleder ved Nansensenteret: Richard Davy
Oppdragsgiver: NordForsk
Prosjekteier: Nansensenteret
Prosjektleder ved Nansensenteret: Geir Evensen
Oppdragsgiver: Kunnskapsdepartementet via Bjerknessenteret
Prosjekteier: NORCE
Prosjektleder ved Nansensenteret: Stephen Outten
Oppdragsgiver: Kunnskapsdepartementet via Bjerknessenteret
Prosjekteier: Nansensenteret
Prosjektleder ved Nansensenteret: Stephen Outten
Oppdragsgiver: Kunnskapsdepartementet via Bjerknessenteret
Prosjekteier: Nansensenteret
Prosjektleder ved Nansensenteret: Stephen Outten
Oppdragsgiver: Mercator Ocean International
Prosjekteier: Meteorologisk institutt
Prosjektleder ved Nansensenteret: Torill Hamre
Oppdragsgiver: European Space Agency
Prosjekteier: Nansensenteret
Prosjektleder ved Nansensenteret: Anton Korosov
Oppdragsgiver: European Space Agency
Prosjekteier: Nansensenteret
Prosjektleder ved Nansensenteret: Pierre Rampal
1 2 3 12