Pågående prosjekt

Nansensenteret leder eller deltar til enhver tid i rundt 100 forskningsprosjekt, se vår portefølje av pågående prosjekt.

Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Prosjekteier: Nansensenteret
Prosjektleder ved Nansensenteret: Victoria Miles
Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Prosjekteier: Danmarks Meteorologiske Institut
Prosjektleder ved Nansensenteret: Antonio Bonaduce
Oppdragsgiver: Europakommisjonen
Prosjekteier: Helmholtz-Zentrum Hereon
Prosjektleder ved Nansensenteret: Antonio Bonaduce
Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Prosjekteier: Universitetet i Tromsø
Prosjektleder ved Nansensenteret: Einar Ólason
Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Prosjekteier: Nansensenteret
Prosjektleder ved Nansensenteret: Roshin P. Raj
Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Prosjekteier: Nansensenteret
Prosjektleder ved Nansensenteret: Edson Silva
Oppdragsgiver: European Space Agency
Prosjekteier: Nansensenteret
Prosjektleder ved Nansensenteret: Julien Brajard
Oppdragsgiver: Norsk Utenriksdepartementet
Prosjekteier: Nansensenteret
Prosjektleder ved Nansensenteret: Hanne Sagen
Oppdragsgiver: European Space Agency
Prosjekteier: Plymouth Marine Laboratory
Prosjektleder ved Nansensenteret: Antonio Bonaduce
Oppdragsgiver: Mercator Ocean International
Prosjekteier: Danmarks Meteorologiske Institut
Prosjektleder ved Nansensenteret: Anton Korosov
1 2 3 12