Bølger og is

Bølger oppstår ved at vind skaper krusninger på havoverflaten, og når vind vedvarer vil krusningene vokse til bølger. Det vil ikke kunne oppstå bølger der det er sjøis. Der sjøisen møter åpent vann, vil bølger få isen til å brekke opp, og det skapes en sone med små og store isflak mellom åpent vann og tett is. Dette kalles for den marginale issonen. Bølger i denne sonen kan også bre seg inn i is-dekkete områder.

Det er i den marginale issonen størsteparten av sjøisen fryser eller smelter. I denne sonen er det et yrende dyreliv, og det området i isen hvor det er størst båttrafikk og annen menneskelig aktivitet. Vi bruker fjernmålingsdata og sjøis- og bølgemodeller vi har utarbeidet for å studere hvordan bølger og is vekselvirker. Videre ser vi på hvilken betydning denne vekselvirkningen har for det yrende dyrelivet under, på og over isen, og for klimaet. For å øke forståelsen av dette spesielle området, er det utviklet en metode som observerer bølger og sjøis samtidig. Den baserer seg den egenutviklede sjøismodellen «neXtSIM», som koblet med en bølgemodell gjenskaper det kompliserte samspillet mellom bølger og sjøis.

Med det minkende sjøisdekket er det forventet at bølger i den marginale issonen opptrer hyppigere, og blir større. Dette påvirker igjen hvordan isen brytes opp. Varmere vann fra dypet vil stige opp og redusere isdekket ytterligere. Vi forsker på å forstå endringene og deres påvirkning på det arktiske miljøet, og utvikler varsler som har informasjon om både bølger og sjøis samtidig. Dette vil gi mer presise varsler om sjøis i den marginale issonen, samt hvordan bølger bidrar til å brekke opp sjøisen.

For mer informasjon, kontakt forskningsleder Einar Ólason.

Nyheter og aktuelt

Produkter og tjenester

Prosjekt

Oppdragsgiver: Schmidt Futures
Prosjekteier: French National Centre for Scientific Research
Prosjektleder ved Nansensenteret: Einar Ólason