Dataassimilering

Dataassimilering er metoder som kombinerer målinger av klima og miljø, som temperatur og vind, med modeller. Gjennom denne prosessen produseres mer nøyaktige beskrivelser av en nå-tilstand og som igjen vil danne grunnlag for sikrere varsler.

Kombinasjonen av klima- og miljødata og modeller er viktig for mange forskningsfelt, som varsling av marine tilstander og endringer. Modellberegningene er aldri helt nøyaktige, men ved å ta inn (assimilere) målinger i modellene vil en kunne redusere forskjellen mellom et varsel og den faktiske tilstanden i hav, is eller luft. Gjennom bruk av dataassimilering som forbedringsmetode, har værvarsler blitt mye mer pålitelige, selv om det er rom for å forbedre varslene ytterligere. Vi utvikler nye metoder for å effektivisere bruk av dataassimilering i operasjonell varsling, og til rekonstruksjon av fortidsklima.

 Nansensenteret har en sentral rolle i å utvikle og bruke såkalte ensemble-metoder i dataassimilering. Ensemble Kalman Filter – metoden er utviklet hos oss og brukes i våre hav-, sjøis- og klimamodeller. I dag brukes metoden til å støtte operasjonell varsling, og til rekonstruksjon av fortidsklima. Dataassimilering kan brukes ved alle typer modellforbedringer hvor måledata inngår. Det kan gjelde alt fra informasjon om jordfuktighet eller optikken i et ekstra stort teleskop – mulighetene er uendelige og strekker seg langt utover klimaforskning.

For mer informasjon, kontakt forskningsleder Laurent Bertino.

Nyheter og aktuelt

Produkter og tjenester

Prosjekt

Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Prosjekteier: Nansensenteret
Prosjektleder ved Nansensenteret: Laurent Bertino
Oppdragsgiver: Europakommisjonen
Prosjekteier: Plymouth Marine Laboratory
Prosjektleder ved Nansensenteret: Laurent Bertino
Oppdragsgiver: Schmidt Futures
Prosjekteier: French National Centre for Scientific Research
Prosjektleder ved Nansensenteret: Einar Ólason
Oppdragsgiver: Mercator Ocean International
Prosjekteier: Nansensenteret
Prosjektleder ved Nansensenteret: Laurent Bertino
Oppdragsgiver: Mercator Ocean International
Prosjekteier: Nansensenteret
Prosjektleder ved Nansensenteret: Anton Korosov
Oppdragsgiver: Europakommisjonen
Prosjekteier: Nansensenteret
Prosjektleder ved Nansensenteret: Laurent Bertino