Bruk av satellittdata

Europeiske og andre lands satellitter dekker i dag det meste av kloden, og gir tilgang til store mengder data. Slike data kan brukes til å trekke ut detaljert informasjon, for overvåkning av miljøet og av mulige faresituasjoner. Dette krever imidlertid tilgang til avanserte og skalerbare verktøy, for rask behandling og analyse.

For å utnytte de store mengder med data som er tilgjengelig fra satellittbasert overvåkning, utvikler vi teknikker og analyseverktøy. Vårt arbeid gjør det mulig å utnytte satellittdata på en effektiv måte til forskning på sjøis, åpent hav og land, og tilrettelegge informasjon som samfunnet har behov for. Vi har spisskompetanse innen fjernmåling, og bred erfaring innen utvikling av spesialtilpasset programvare for prosessering av satellittdata.

Vårt hovedfokus er de nordlige havområdene, der vi blant annet følger med på isforhold og på planktonoppblomstringer som kan være skadelige for marine økosystemer. Langs norskekysten ser vi på endringer i havnivået, og studerer strømmer av betydning for sikker navigasjon. Vår ekspertise og forskning gjør det mulig å forbedre sikkerheten både på åpent hav og nær kysten. Samtidig ser vi på nye områder hvor vår kompetanse kan komme til nytte, som i havområder på sørlige breddegrader. Mer effektiv bruk av satellittdata er nødvendig for å overvåke endringer i miljø og klima. Vi gir viktige bidrag til å fylle kunnskapshull på dette området.

For mer informasjon, kontakt forskningsleder Antonio Bonaduce.

Nyheter og aktuelt

Produkter og tjenester

Prosjekt

Oppdragsgiver: European Space Agency
Prosjekteier: Assimila, UK
Prosjektleder ved Nansensenteret: Johnny A. Johannessen
Oppdragsgiver: Norsk Romsenter
Prosjekteier: Nansensenteret
Prosjektleder ved Nansensenteret: Anton Korosov
Oppdragsgiver: European Space Agency
Prosjekteier: Plymouth Marine Laboratory
Prosjektleder ved Nansensenteret: Antonio Bonaduce
Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Prosjekteier: Nansensenteret
Prosjektleder ved Nansensenteret: Einar Ólason