Yanchun He

forsker

Yanchun He er en atmosfærisk og oseanografisk forsker. Han oppnådde sin doktorgrad ved Peking University, Kina i 2012, og forsket på blandingsprosesser av overflatevann og dypere deler av havet («ocean ventilation»).

Yanchun He er aktiv i flere modelleringsaktiviteter og havklimastudier. Han benytter simulerte oseaniske sporstoffer for å studere ulike forhold i havet  for eksempel ved å undersøke hvordan dyphavet «puster» for å fornye oksygen og karbondioksid, estimere hvor mye karbon som finnes i havet på grunn av menneskeskapte utslipp, og å følge spredning av radioaktiv forurensning fra naturlige og menneskeskapte kilder i miljøet. Yanchun He undersøker også storskala sirkulasjonsmønstre, som forbinder Atlanterhavet og resten av verdenshavene, og han fokuserer på samspillet mellom havet og atmosfæren. Ved siden av å bruke simuleringer og modeller, utvikler han også verktøy for å forbedre modeller, som for eksempel Norwegian Earth System Model (NorESM). NorESM brukes hyppig av klimaforskere for å studere fortidens, nåtidens og fremtidens klima.

  • Hav
  • Klima
  • Modellering