Tarkeshwar Singh

forsker

Tarkeshwar Singh tok sin doktorgrad ved Indian Institute of Technology (IIT), India i 2018. Han bruker dataassimilering i forskningen sin.

Singh jobber med å forbedre vær- og klimaprediksjoner. Å forutsi vær og klima så nøyaktig som mulig er høyst relevant for samfunnet. Han kombinerer observasjoner (data fra den virkelige verden) med simuleringer (data produsert av numeriske modeller) ved å bruke metoder for dataassimilering. Han utforsker bruken av avanserte metoder for dataassimilering for flere jordsystemkomponenter; hav, biogeokjemi og atmosfæren. Under doktorgraden jobbet han med å forbedre forutsigelsen av den indiske sommermonsunen med dataassimilering. Singh er en del av teamet som utvikler den norske klimaprediksjonsmodellen (NorCPM) – som brukes til å bedre forstå vårt tidligere, nåværende og fremtidige klima. Hans nåværende arbeid inkluderer å utvikle et nytt fleksibelt dataassimileringsrammeverk for å forbedre nøyaktigheten til en havbiogeokjemisk modell ved å justere parameterne ved hjelp av observasjoner.

 

  • Dataassimilering
  • Modellering