Nicholas Williams

postdoktor

Nicholas Williams er sjøisforsker, og han tok sin doktorgrad ved University of Reading i Storbritannia i 2022.

Williams fokuserer i sin forskning på bruk av dataassimilering i sjøismodeller. Målet er å  øke vår forståelse av den arktiske sjøisen. I løpet av doktorgraden forsket han på å forbedre estimater av tykkelsen på sjøisen i Arktis de siste 40 årene, gjennom bruk av satellittdata.

Hans nåværende arbeid ved Nansensenteret er knyttet til å forbedre den norske klimaprediksjonsmodellen (kalt NorCPM) ved blant annet å utvikle assimilering av sjøistykkelse og sjøisdrift i modellen. For å forbedre prediksjonen av sjøis, som er avgjørende for navigasjon i skipsfart, for samfunnene som bor i Arktis, og for å kunne forutsi bestandene av truede dyrearter som trenger sjøisen for å overleve (som isbjørn og narhval), bruker han nå også avanserte dataassimileringsteknikker.

  • Dataassimilering
  • Sjøis