Lluïsa Puig Moner

forskningsassistent

Lluïsa Puig Moner har bachelorgrader i fysikk og matematikk fra Universitat Autònoma de Barcelona, Spania, og fullfører for øyeblikket en mastergrad i anvendt matematikk med spesialisering innen fluidmekanikk og havmodellering ved Universitetet i Bergen. Hun bruker satellittdata for å bedre forstå havdynamikk.

Puig-Moners forskning dreier seg om å forstå aktiviteten til mesoskala virvler i Lofotenbassenget og deres innvirkning på varme- og saltinnholdet som, i sin tur påvirker Polhavet. Hun bruker hovedsakelig fjernmålingsdata, virvelregistrering basert på altimetri, og singularitetsanalyse i sine undersøkelser.

  • Hav
  • Klima
  • Satellittmålinger