Lenny Hucher

forskningsassisstent

Lenny Hucher er en ingeniørstudent ved Les Mines de Paris, Frankrike, og har en utdanning tilsvarende  masternivå. Han er for øyeblikket inne i et friår  før sitt siste år på universitetet, og tilbringer tiden som forskningsassistent i dataassimileringsgruppen.

Hucher har tidligere jobbet i den franske hydrogensektoren, samt med l generell relativitet ved Observatoriet i  Paris. Han er interessert i forskning innen alle felt så lenge det er fysikk involvert . Ved Nansensenteret bidrar han til ACCIBERG-prosjektet, med fokus på isfjelldrift.

  • Hav
  • Modellering
  • Varslinger