Lars-Gunnar Persson

IT-leder
  • Førstelinje IT-brukerstøtte og brukeradministrasjon
  • Utforming av brukerveiledning, opplæring
  • Implementering, drift og vedlikehold av felles administrative systemer og applikasjoner
  • IT-sikkerhet