Karoline Holand

forskningsassistent

Karoline Holand har en bachelor i meterologi og oseanografi fra Universitetet i Bergen, og holder på med en master i anvendt matematikk med spesialisering innen fluidmekanikk og databaserte metoder for bølgepredikering ved Universitetet i Bergen.

På Nansensenteret jobber hun i Sjøismodelleringsgruppen under veiledning fra Guillaume Boutin. Hun evaluerer simuleringer av sjøismodellen neXtSIM i Arktis mot in-situ data, bøyedata.

  • Hav
  • Sjøis