Juliano Ramanantsoa

forsker

Juliano Ramanantsoa er klimaforsker med spesialisering i fysisk oseanografi. Han har hatt to postdoktorstillinger, den første ved University of Cape Town i Sør-Afrika, der han tok doktorgraden, og den andre ved NORCE.

Ramanantsoas hovedfokus er havstrømmer og avanserte tverrfaglige studier. Denne ekspertisen har gjort det mulig for ham å gå over i rollen som vitenskapelig prosjektleder for to store EU-Horizon-prosjekter ved Geofysisk institutt, Universitetet i Bergen. For tiden jobber han med PRODEX-prosjektet ved Nansensenteret.

  • Hav
  • Klima
  • Modellering