Jiping Xie

forsker

Jiping Xie er en fysisk oseanograf. Han tok sin doktorgrad i geofysisk væskedynamikk ved Institute of Atmospheric Physics, Chinese Academy of Sciences, i 2008.

For tiden arbeider Xie med utviklingen av et hav- og sjøisdataassimileringssystem. Sjøis har stor innvirkning på kommersiell trafikk i Arktis: De siste årene har trafikken økt på grunn av den raske reduksjonen av sjøis. Mengden og tykkelsen av sjøis har betydning for hvor farbare de arktiske rutene er. Det er vanskelig å forutsi sjøis nøyaktig fordi det ikke finnes nok kunnskap om prosessene sjøis er en del av. De tilgjengelige observasjonene er ganske begrensede. Xie prøver å løse dette problemet ved å bruke dataassimilering i arbeidet sitt. Han studerer også nye typer sjøis- og havobservasjoner i de tilknyttede prognosesystemene. Xie er ansvarlig for å vedlikeholde sjøisreanalysen av Polhavet og annen havis for Copernicus Marine Service. Han prøver også å forstå effekten av observasjoner av sjøistykkelse i klimaforskning fullt ut. I den forbindelse kombinerer han dataassimilering og maskinlæringsmetoder. Målet er å få en mer nøyaktig reanalyse av sjøisens tykkelse i perioden før 2010.

  • Dataassimilering
  • Hav
  • Satellittmålinger