Florian Geyer

forsker

Florian Geyer er en fysisk oseanograf. Han tok sin doktorgrad ved Universitetet i Bergen i 2010, som ansatt ved Nansensenteret, hvor han arbeidet med målinger og modeller av havbunnsstrømmer.

Geyers hovedinteresser er dataanalyse og havstudier ved kombinasjon av undervannsakustikk og fysisk oseanografi. Han er erfaren i arktisk feltarbeid, og har deltatt på flere forskningstokt til Svalbard, Framstredet og det sentrale Arktis. Han har også kompetanse innen  behandling av akustiske data og dataassimilering av akustiske termometridata ved bruk av 4DVar-metoden.

  • Akustikk
  • Dataassimilering
  • Feltmålinger