Fabio Mangini

forsker

Fabio Mangini er oseanograf og tok sin doktorgrad  ved Universitetet i Bergen, som ansatt ved Nansensenteret i 2022. I sin doktorgrad studerte han havnivåendringer i Nord-Europa og han brukte for det meste observasjoner for å analysere de atmosfæriske og oseaniske bidragene til endringene.

Mangini er interessert i havnivåvariasjoner. Endringer i havnivået kan skje på korte og lange tidsskalaer, og de har ulike konsekvenser for samfunnet. Han ønsker å kvantifisere bidraget fra både vind og åpent hav til variasjoner i havnivået over den nordeuropeiske kontinentalsokkelen fra månedlige tidsskala opp til tiår. I sitt arbeid bruker han både in-situ og fjernmålingsobservasjoner for å gi mer robuste konklusjoner og bidra til å identifisere svakhetene og styrkene til hvert enkelt observasjonssystem som brukes i dag. Dette vil gjøre kunnskapen vår om havnivåvariasjoner mer komplett, noe som åpner for forbedrede avbøtende tiltak.

  • Hav
  • Klima
  • Satellittmålinger