Edson Silva

forsker

Edson Silva tok sin MSc-grad i fjernmåling ved det brasilianske nasjonale instituttet for romforskning (INPE) i 2020. Han  arbeider for tiden med  å oppnå doktorgraden ved Universitetet i Bergen, som ansatt ved Nansensenteret.

Silvas forskningsfelt er oseanografi, algeoppblomstring og bio-optiske algoritmer. Han arbeider med å vurdere mekanismene som utløser algeoppblomstringer i havet og hvordan man kan forutsi dem. For tiden forsker han på  algeoppblomstringer som produserer giftstoffer som er skadelige for menneskers helse og fiskeri- og havbruksnæringen.

  • Hav
  • Maskinlæring
  • Satellittmålinger