Çağlar Yumruktepe

forsker

Veli Çağlar Yumruktepe har doktorgrad i oseanografi, fra Middle East Technical University, Tyrkia i 2016, og har forsket på utvikling av marine biogeokjemiske modeller.

I løpet av karriereren har Yumruktepe arbeidet med simuleringer  av marine økosystemer i forskjellige verdenshav. Simuleringene gir bedre forståelse av sammenhenger mellom forhold i havet. Han har brukt modellapplikasjoner for Middelhavet og Svartehavet, Nord-Atlanteren og Polhavet. Han forsker på å forstå hvordan det marine økosystemet i Arktis fungerer. Han har særlig ekspertise innen modellering av lavere trofisk nivå, som representerer oseanisk primær- og sekundærproduksjon, planktonsamfunnsstruktur og sykluser av organisk materiale. Dette er sentralt for havets opptak av karbon fra atmosfæren (sekvestrering).

  • Modellering
  • Varslinger
  • Økosystem