Anqi Lyu

postdoktor

Anqi Lyu tok sin doktorgrad i geografi ved Université catholique de Louvain, Belgia i 2022.

I løpet av sin doktorgrad forsket Lyu på å gjenskape det tidligere klimaet i de siste ni mellomistidene – som var tidsperioder med varmere temperaturer enn den gjennomsnittlige globale temperatur. Resultatene har bidratt til å øke kunnskapen om hvordan klimasystemet utvikler seg sett i sammenheng med fremtidig global oppvarming. Hun har brukt to modeller til dette (HadCM3 og LOVECLIM) og har studert endringene i paleoklimaet i Øst-Asia, hovedsakelig med fokus på den østasiatiske monsunen. For tiden studerer Lyu klimaet på jorden i de siste 1000 årene. I dette arbeidet bruker hun NorCPM-modellen og EnKF-dataassimileringsmetoden. Hennes mål er å lage den første nettbaserte tusenårslange paleo-klimareanalyse.

  • Dataassimilering
  • Klima
  • Modellering