Tore Furevik

administrerende direktør

Tore Furevik ble ansatt som administrerende direktør ved Nansensenteret i juli 2021. Han kom fra stillingen som direktør for Bjerknessenteret for klimaforskning (perioden 2014 -2021). Han har tidligere vært førsteamanuensis og professor ved Geofysisk institutt, Universitetet i Bergen.

Furevik har en Ph.d. i fysisk oseanografi fra 1998. Han har spesielt forsket på hvordan hav, is og luft vekselvirker, på naturlige og menneskeskapte klimavariasjoner, og på sammenhengene mellom endringer i klima på ulike steder på Jorda. Han er mye brukt som foredragsholder og som klimaekspert i media.